insur24

Ubezpieczenia zdrowotne

w Niemczech dla Polaków

+4921717769612

poczta@carebiuro.de

 

9:00 - 16:00

Pn - Pt

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech 


Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej oraz wewnętrznymi przepisami niemieckimi wdrożonymi i respektowanymi w Niemczech od 2009, jeżeli przebywasz na terenie Niemiec dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek:

 • zameldować się
 • wykupić ubezpieczenie zdrowotne

Spełnienie tych dwóch obowiązków jest koniecznym dla uznania Twojego pobytu w Niemczech jako legalnego. W innym przypadku może grozić Ci wydalenie z terenu Niemiec gdy przebywasz dłużej niż 3 miesiące bez meldunku i ubezpieczenia (zgodnie z wyrokiem Niemieckiego Trybunału Socjalnego (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 3.12.2015, B 4 AS 44/15 R), gminy są obowiązane do wydalania obcokrajowców przebywających na terenie Niemiec (bez zameldowania oraz ubezpieczenia medycznego) po upływie 6-ciu miesięcy)


Kto potrzebuje ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech? Odpowiedź brzmi: WSZYSCY! Polscy obywatele, którzy przebywają w tym kraju w celach:


 1. turystycznym - zalecane dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne do karty EKUZ,
 2. naukowym - studia, staż
 3. zawodowym - praca, prowadzenie działalności gospodarczej w tym przez internet, praca sezonowa


zgodnie z niemiecką ustawą z 2009 roku muszą mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne wykupione w niemieckiej kasie chorych.


Tysiące Polaków już skorzystało z ubezpieczenia zdrowotnego, wykupionego w insur24 - bądź następny !


Ubezpieczenie zdrowotne musi pokrywać koszty

 1. leczenia ambulatoryjnego
 2. leczenia szpitalnego
 3. leków
 4. rehabilitacji
 5. usług stomatologicznych
 6. transportu medycznego
 7. transportu do kraju


W Niemczech możesz ubezpieczyć się w dwóch typach kas chorych - państwowej kasie chorych oraz prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, masz swobodę wyboru pomiędzy ustawowym a prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Prywatne ubezpieczenia często różnią się jednak wysokością składek i świadczeniami, ale zwyczajowo są tańsze niż państwowe ubezpieczenia.


Jakie cechy ma ubezpieczenie państwowe w Niemczech?

Ubezpieczenie w państwowej kasie jest dostępne tylko dla Polaków, którzy kontynuują to ubezpieczenie z ZUS a przerwa między ubezpieczeniami nie może być dłuższa niż 3 miesiące.

W państwowej kasie chorych składki są ustalane procentowo od Twoich dochodów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczenie państwowe nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia w Niemczech np. musisz dopłacać za pobyt w szpitalu czy transport chorego do miejsca stałego zamieszkania.


Jakie cechy ma ubezpieczenie prywatne w Niemczech?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PKV) jest to najczęściej wybierane ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech przez przedsiębiorców „na gewerbie”, samozatrudnionych lub też wolne zawody ( niem. Freiberufler).

Podobnie jak ubezpieczenia w ustawowej kasie chorych spełnia ono wszystkie wymogi ustawy o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i opiekuńczego w Niemczech.

Składki w prywatnej kasie chorych są uzależnione od:

 • wieku osoby ubezpieczającej się
 • stanu zdrowia – wymagane dodatkowe badania w momencie zawierania umowy
 • zakresu polisy – pełna dowolność składników polisy uzależniona od wyboru osoby ubezpieczającej się
 • składka uzależniona od zakresu polisy w opozycji do ustawowego ubezpieczenia, gdzie składka obliczana od dochodu, to powoduje, że składki w prywatnych kasach chorych często bywają tańsze od tych ustawowych, szczególnie w przypadku osób młodych i zdrowych
 • w przypadku nie korzystania z usług służby zdrowia prywatna kasa chorych zwraca część składek na zamknięcie roku rozliczeniowego


Przykład ubezpieczenia zdrowotnego dla opiekunki seniora w Insur24

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunek od 30 € / miesiąc

Tego typu ubezpieczenie jest oferowane opiekunkom przyjeżdżającym do pracy na okres do 93 dni

1 cena – 3 ubezpieczenia – tak z euroKV to możliwe – zdrowotne + wypadkowe + OC

Pokrywa koszt leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz przepisanych leków

Pokrywa koszt leczenia stomatologicznego do 300 €

Pokrywa koszt transportu w przypadku zgonu do kraju + koszty pochówku do 10 tysięcy €

A wszystko to bez kosztów własnych  (bez tzw. udziału własnego)


Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji u doradcy Insur24 i przekonaj się jak możesz pozyskać szybko i bez zbędnych formalności ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech.

Zalety posiadania

ubezpieczenia zdrowotnego

w Niemczech


 1. dostęp do niemieckiej służby zdrowia i możliwość leczenia się na wysokim, europejskim poziomie
 2. legalność pobytu w Niemczech - ubezpieczenie zdrowotne jest ustawowe, cudzoziemiec jeżeli nie posiada polisy niemieckiej, może być wydalony przez niemiecki służby celne Zollamt do Polski
 3. w Insur24 wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym otrzymujesz ubezpieczenie OC + NW - 3 ubezpieczenia w cenie 1

Zadzwoń
DE +49 2171 7769612
PL +48 22 307 33 33

 

albo napisz do nas: service@insur24.de