insur24

Ubezpieczenia zdrowotne

w Niemczech dla Polaków

+4921717769612

poczta@carebiuro.de

 

9:00 - 16:00

Pn - Pt

Blog

Familienkasse Kindergeld - Zasiłek rodzinny w Niemczech

Aby złożyć wniosek o Kindergeld wystarczy, że jedno z rodziców pracuje lub prowadzi firmę w Niemczech i podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Złożenie wniosku jest możliwe po 6 miesiącach od momentu podjęcia pracy czy rejestracji działalności na terenie Niemiec.

Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2020 w Niemczech - komu przysługuje? jakie dokumenty potrzebne? jak pozyskać?

 

Polscy obywatele mogą otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci nawet gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele Unii mieszkają w Niemczech, są tam zameldowani, pracują legalnie lub prowadzą działalność gospodarczą, płacą podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istotnym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego. Numer otrzymuje osoba zameldowana na terenie Niemiec oraz osoba mająca w tym kraju obowiązek podatkowy. Osoby, które nie posiadają meldunku, a podjęły sezonową pracę na terenie Niemiec, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

Wniosek o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na adres zameldowania w Niemczech Kasie Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse). 

 

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o zasiłek dla dzieci? Zgłoś się do Carebiuro.

 

Jakie dokumenty do pozyskania kindergeld?

By uzyskać zasiłek kindergeld potrzebne są:

 1. wypełniony i podpisany komplet dokumentów - pomożemy w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu dokumentów
 2. akt małżeństwa i urodzenia dzieci
 3. zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy)
 4. kopie dowodów osobistych lub paszportów
 5. decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE

 

Wysokość zasiłków na dzieci w Niemczech - 2020 rok

Kindergeld jest wypłacane co miesiąc na każde dziecko. W 2020 wysokość kindergeld wynosi:

 1. 204 € na pierwsze i drugie dziecko
 2. 210 € na trzecie dziecko
 3. 235 € na każde kolejne dziecko

 

Kindergeld a zasiłek 500+ 

Program zasiłku 500+ jest uwzględniany przez europejski zintegrowany system świadczeń społecznych, co oznacza, że będzie on uwzględniany przy ewentualnej wypłacie zasiłku kindergeld. Jak to wygląda od strony wypłat i organizacji zasiłków:

 • gdy jedno z małżeństwa pracuje w Niemczech, a drugie nie pracuje w Polsce - zasiłek w pierwszej kolejności jest wypłacany w Niemczech
 • jeżeli małżonkowie pracują w dwóch różnych krajach pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci
 • jeżeli małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty zasiłków ma Polska
 • jeżeli małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy
 • gdy oboje z rodziców pracują w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty zasiłków mają Niemcy


Gdy korzystamy z 500+ na nasze dzieci, w Niemczech dostaniemy  kwotę wynikającą ze stawek niemieckich pomniejszonych o polskie świadczenie.

 

 

Skontaktuj się z doradcą polskiego biura Carebiuro - pomożemy zdobyć Kindergeld